Utställningar 2023:

Varmt välkomna till Strömsbergs bruk och Galleri Turbinen (Bredvid Besökscentrum  och parkeringen) från Långfredagen till annandag påsk.
Evenemanginbjudan Facebook

Föreläsningar 2023:

2 mars Årsmöte Tierps Naturskyddsförening
Bildspel Skogen i min famn
(Allmänheten välkomnen)